ECAHO Affiliation nr.: 

Dato:

19. juni 2021

 

Sted:

Haulundvej 3

6870 Ølgod

 

Sidste tilmeldingsfrist er fredag d. 15. maj 2021

 

Show ledelse:

Jesper Holst Kristiansen 

Kristina Holst Kristiansen

René Bertelsen

Mette Levorsen

 

Dommer:

Marianne Tengstedt

Kathleen Ohlsson

Peter Birck

 

DC-Comity:

Line Brunsgaard

Mie Hansern

 

Ringmaster:

Janni Boritz Kristiansen

 

Staldplan:

Mette Levorsen

 

Stald ansvarlig:

 

Sekretariar:

Kristina Holst Kristiansen

 

Speaker:

Marianne Ladegaard Andersen

 

Pointansvarlig:

Sabrina Hoyer Nielsen

 

Musik: Troels Larsen 

 

Katalog: Mette Levorsen

 

Pointsystem: 10,5

 

Opstaldning:

Boksene er til disposition fra fredag kl. 15.00 til lørdag aften.

Foder, wrap/hø samt krybber til fodring og vand medbringes

 

Løse hunde er ikke tilladt på nogen dele af showområdet.

 

Betingelser for deltagelse:
Dette show bliver afholdt efter ECAHO’s gældende regler: Rules for Conduct of Show, www.ecaho.org.

Dette show er åbent for alle europæiske avlede fuldblodsaraber der er dansk ejet.

Ansvarsproklamation:
Arrangørerne er ikke ansvarlige for død, ulykke, sygdom eller ødelæggelse af nogen art overfor personer, heste eller ejendom, hvad end der måtte opstå. Det er en betingelse for deltagelse, at alle deltagere har en forsikring som dækker i alle forhold, hvad end der måtte opstå, som han eller hun eller ens dyr er årsag til.

Dette show følger de til enhver tid gældende ECAHO regler for afholdelse af show og henviser til www.ecaho.org Blue Book 2021.

Regler ved pointlighed:
Ved pointlighed vil en højere placering blive givet til den hest med bedste karakter for type. Hvis der stadig er pointlighed, vil højeste point for bevægelse være afgørende. Er placeringen stadig ikke afgjort vil en blandt dommerne udpege placeringen.

Regler for Championater

Første og anden placerede heste i deres respektive klasser er kvalificerede til championaterne. Vallakker undtaget se nedenfor.

Der vil være fem championater: Junior Hoppe Championat, Junior Hingste Championat, Senior Hoppe Championat, Senior Hingste Championat og Vallak Championat.
I hvert championnat udpeges tre champions.
Gold Champion - Silver Champion - Bronze Champion


Ovenfor gælder ikke for Vallak Championat.

Guld, Sølv og Bronze Champion vil blive valgt blandt alle heste der er kvalificeret til det pågældende championat.

Championaterne dømmes på følgende måde:
Alle heste i championatet traver en omgang og forlader ringen.
Efterfølgende kommer alle de kvalificerede heste i ringen igen.
Hestene opstilles i katalognummer orden og dommerne udvælger guld, sølv og bronze Champion.
Dommerene må ikke konfere under bedømmelsen.
Hver dommer vælger 4 heste, som får tildelt følgende points.
Guld modtager 4 point.
Sølv modtager 2 point.
Bronze 1 point.
4. plads 0 point.(reserve)

Guldmedalje gives til den hest med flest stemmer som Guld Champion. I tilfælde af stemmelighed gives Guldmedaljen til den hest med flest championnats point.
Fra de resterende heste:
Sølvmedalje gives til den hest med det højeste antal championatspoint.
Bronzemedalje gives til den hest med det næsthøjeste antal championatspoints. I tilfælde af pointlighed anvendes Rules for Ties in championships.

Vallak Championat
Klassevinder er Guld Champion
2. placerede er Sølv Champion
3. placerede er Bronze Champion

Alle heste kvalificeret til de respektive championater skal deltage i championatet, medmindre der præsenteres en dyrlægeerklæring udstedt af DC-vet. Udeblivelse fra championatet vil diskvalificere hesten og hesten fratages sine points og placeringen i klassen. Hesten vil desuden blive diskvalificeret i en periode af et år fra showets dato. I tilfælde af en diskvalifikation vil hestene placeret efter den diskvalificerede hest rykke op, men ikke deltage i championatet. Der kan blive udtaget dopingtest på Champions og andre heste kan doping-testes efter anvisninger fra DC eller dommere, jævnfør ECAHO og FEI Veterinær-regulativer.

Alle heste der modtager en medalje i championatet skal deltage i præmieoverrækkelsen, med mindre andet er besluttet af DC. I så fald skal en repræsentant deltage uden at vinderhesten deltager.
I det tilfælde hvor hverken hesten eller en repræsentant (efter beslutning fra DC) deltager i prisoverrækkelsen vil hesten blive diskvalificeret, hestens resultat fra showet blive slettet og hesten vil være udelukket fra show i en periode på et år fra datoen af det pågældende show.
I tilfælde af en diskvalifikation rykker alle heste placeret efter den diskvalificerede hest en plads op i championatet.

Dokumenter:
Alle heste skal være infektionsfrie og komme fra en sygdomsfri besætning, samt være effektivt vaccineret mod influenza efter gældende ECAHO regler. ( www.ecaho.org )


Der gøres desuden specielt opmærksom på Rules for Conduct of Show §24, §24 og §31.