Klasser

ECAHO Klasser:

N1. Hoppe føl.
N2. Hingste føl.
N3. Hopper 1 år (født 2020)
N4. Hingste 1 år (født 2020)
N5. Hopper 2 år (født 2019)
N6. Hingste 2 år (født 2019)
N7. Hopper 3 år (født 2018)
N8. Hingste 3 år (født 2018)
N9. Hopper 4-6 år (født 2015-2017)
N10. Hingste 4-6 år (født 2015-2017)
N11. Hopper 7-10 år (født 2011-2014)
N12. Hingste 7-10 år (født 2011-2014)
N13. Hopper 11 år og ældre (fødselsår 2010 eller før)
N14. Hingste 11 år og ældre (fødselsår 2010 eller før)
N15. Vallaker

Ifølge ECAHO regler 2020 kan klasser med mindre end tre tilmeldinger blive slået sammen med den nærmeste (ældre eller yngre) aldersgruppe. Klasser med mindre end 10 tilmeldinger må ikke deles. I hoppeklasser skal evt. føl føres i snor, hvis de kommer i ringen med hoppen.

Non ECAHO Klasser/Sjove Klasser:

N20. Most Classic Head.
N21. Best Movement.
N22. Kæpheste Klasse. Rytteren skal selv medbringe ’’ Hesten’’